Logo Gemeente Losser

Glanerbrugstraat

Ontwerp Glanerbrugstraat

Op donderdag 12 mei is er in Dorpshuis de Glaan een inloopbijeenkomst gehouden met betrekking tot het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Glanerbrugstraat. Tijdens deze avond heeft u dit ontwerp kunnen bekijken en hier uw laatste vragen over kunnen stellen.
Het ontwerp dat wij aan u hebben laten zien is het definitieve ontwerp, de straat wordt dus op deze manier heringericht. Hieronder kunt u het ontwerp bekijken.

Downloaden ontwerp

Definitief ontwerp Glanebrugstraat

Download ontwerp
Definitief ontwerp Glanebrugstraat 

Wat gaat er gebeuren?
In opdracht van Gemeente Losser gaat de Twentse Weg- en Waterbouw B.V. (TWW) werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de herinrichting van de Glanerbrugstraat. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de komslinger tot aan de gemeentegrens met Enschede-Glanerbrug. Zoals u heeft kunnen zien tijdens de diverse informatieavonden worden er bij deze herinrichting de vuilwaterriolering vernieuwd, de trottoirs en inritten voorzien van straatbakstenen en wordt de gehele asfaltconstructie vervangen waarbij drie oversteekplaatsen worden aangelegd. Ook wordt nieuwe openbare verlichting aangebracht en komen er nieuwe groenstroken.

Uitvoeringsontwerp
De uitvoeringstekeningen voor het project zijn bijna klaar. Ter informatie kunt u via de buttons hieronder de uitvoeringstekeningen inzien.

Opbreektekening 

Riooltekening 

Nieuwe situatie 

Groentekening 

Planning

Exacte data zijn nu nog niet bekend. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de voorbereiding en inkoop van materialen. Wat al wel bekend is dat de werkzaamheden in 2 fasen wordt uitgevoerd.
 
Fase 1 ; het deel vanaf de gemeentegrens met Enschede-Glanerbrug tot de komslinger
Dit deel wordt al ergens in het najaar van 2022 uitgevoerd, door de zeer slechte staat van het bestaande vuilwaterriool. Begin september wordt er nog een informatieavond georganiseerd met meer informatie over de uitvoering. U ontvangt hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging
 
Fase 2 ; de komslinger
Deze wordt uitgevoerd ergens in het voorjaar 2023. Hiervoor moeten er kabels & leidingen worden verlegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door derden en hebben niet eerder tijd dan voorjaar 2023.


Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
De Glanerbrugstraat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, vanaf de komslinger tot aan de gemeentegrens met Enschede-Glanerbrug. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De aanwonenden blijven bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

Laatste terugkoppeling

Eind augustus of begin september informeren wij u tijdens een informatieavond over de laatste randzaken, de planning en de start van de werkzaamheden. U ontvangt hier tegen die tijd een brief met informatie over.
Heeft u nu vragen over de werkzaamheden of het ontwerp? Stel deze dan aan mevrouw A. Knoop via a.knoop@losser.nl

Onze website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van de website. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring.

Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

privacyverklaring Accepteren